Mae dadansoddi'r cysylltiadau rhwng y "dotiau" yn eich data yn ymagwedd sylfaenol wahanol tuag at ei ddeall. Mae'r offeryn hwn yn dangos diagram rhwydwaith i chi i ddatgelu'r cysylltiadau hynny, ac yn rhoi adroddiad lefel uchel i chi am olwg eich rhwydwaith.

Ynghylch ConnectTheDots

Ydych chi'n Addysgwr? Rhowch Gynnig ar ein Harweiniad Gweithgareddau

Mae gweithgareddau DataBasic yn addas i ddosbarthiadau a gweithdai ar gyfer cyfranogwyr o'r ysgol ganol trwodd i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol!