Mae SameDiff yn cymharu un corpws testun â chorpws testun arall i ddangos i chi'r tebygrwyddau a'r gwahaniaethau. Mae'n defnyddio algorithm tebygrwydd cysein i raddio a yw'r dogfennau mewn gwirionedd yn debyg neu'n gwbl wahanol.

Ynghylch SameDiff

Ydych chi'n Addysgwr? Rhowch Gynnig ar ein Harweiniad Gweithgareddau

Mae gweithgareddau DataBasic yn addas i ddosbarthiadau a gweithdai ar gyfer cyfranogwyr o'r ysgol ganol trwodd i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol!